მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამოხმარებლო სესხი

მიკორსაფინანსო ორგანიზაციები გასცემენ ინდივიდუალურ პირებზე სესხებს 2000-დან 10000 დოლარამდე. ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას აქვს ერთმანეთისგან განსხვავებული პირობები. sesxebi.ge საშუალებას გაძლევთ იხილოთ და მარტივად შეადაროთ ერთმანეთს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამომხმარებლო სესხები.

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
6% (პროცენტი მოცემულია თვიურად) მინიმალური თანხა 200 ლარი მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი სესხის გვერდი 1-დან 12 თვემდე სესხის ვალუტა ლარი აუცილებელია სესხის უზურნველყოფა Mo-Fr 9:00 - 20:00 Sa-Su 9:00 - 14:00 სესხის გვერდი

საპროცენტო განაკვეთი გაიანგარიშება დღეების მიხედვით, წლიური 365 დღის ბაზაზე..

სამომხმარებლო სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში სამომხმარებლო სესხის აღება შესაძლებელია ნებისმიერი ფინანსური საჭიროებისათვის.სესხი გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში,თუ მომხმარებელს ან მომხმარებლის ოჯახს აქვს შემოსავალი მცირე ბიზნესიდან, ხელფასიდან, უცხოეთიდან, იჯარიდან და ა.შ

სესხის აღება მარტივი პროცესია და არ მოითხოვს ბევრ დოკუმენტაციას. აუცილებელია მხოლოდ შემოსავლის დამამტკიცებელი საბუთები.